Nieuws

Voorbereidingsreis Kamuli

Geschreven op: 10/05/2019
Lieve vrienden, Onlangs ben ik teruggekeerd uit Oeganda, waar ik samen met mijn reisgenoot Pe...

Lees volledige bericht

Nieuws februari 2019

Geschreven op: 21/02/2019
...

Lees volledige bericht

Verslag campagne Gulu 2018

Geschreven op: 10/11/2018
...

Lees volledige bericht

Bekijk alle nieuwsitems

Naam: Stichting Woorden van Geloof

 

 

RSIN: 850858215

 

Contactgegevens: Postbus 470, 3840 AL Harderwijk

info@woordenvangeloof.nl

 

Bestuurssamenstelling: Johannes van der Bijl, voorzitter

Gerhard Lucas Godschalk, secretaris

Viviane Anna Margaretha van der Bijl – van der Steen, penningmeester

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2015
J
aarverslag 2016
J
aarverslag 2017

Beleidsplan:

Stichting Woorden van Geloof richt zich op de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus aan mensen van allerlei achtergrond en religie. Uitgangspunt is hierbij de Bijbel, die ons leert dat niemand tot God kan komen dan door Jezus Christus.

Jezus heeft de gelovigen de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondigen aan de hele schepping en daarbij zieken de handen op te leggen, zodat ze zullen genezen.

De stichting geeft deze missie op de volgende wijze vorm:

– Door als bestuursleden en vrijwilligers zelf twee-aan-twee langs de deuren te gaan, om het Evangelie te verkondigen en voor zieken te bidden.

– Door als bestuursleden en vrijwilligers op straat te staan met een streetbanner of stand, om het Evangelie te verkondigen en voor zieken te bidden.

– Door trainingen te geven aan gelovigen die ook op deze manier willen evangeliseren.

– Door onderwijs te geven in kerken en groepen over dit onderwerp, omdat daar weinig kennis over is of weinig ervaring mee is opgedaan.

– Door materialen aan te bieden, tegen kostprijs, om praktisch te gaan evangeliseren, zoals flyers en Healing Station streetbanners.

– Door Spirituele Beurzen te organiseren enerzijds om spiritueel zoekenden in aanraking te brengen met het Evangelie, en anderzijds gelovigen uit diverse kerken te laten zien hoe je deze doelgroep kunt aanspreken.

– Door mensen uit te dagen en te onderwijzen door middel van publicaties in de media, via nieuwsbrieven, blogs en sociale media.

 

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen salarissen betaald. Bij uitzondering worden vrijwilligersvergoedingen en onkosten betaald.

 

De stichting ontvangt enkel giften en donaties van sympathisanten, die op de hoogte worden gehouden door regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en berichten via de sociale media.

 

 

Beloningsbeleid: Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers, niemand

ontvangt enige vergoeding dan een incidentele vrijwilligersvergoeding. Indien de stichting gaat groeien is het niet uitgesloten dat in de toekomst salarissen zullen betaald worden voor de werkzaamheden, maar daartoe zijn nog geen concrete plannen.

 

Doelstelling: Het doel van de stichting is

– De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, in Nederland, België, Europa en daarbuiten, in woord en daad. Daartoe willen we zo veel mogelijk samenwerken met andere kerken en organisaties.

– Het onderwijzen en trainen van gelovigen in kerken en groepen van allerlei denominaties, in Nederland en daarbuiten.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

– Spreekbeurten in kerken en diverse groepen

– Diverse straatevangelisatie-acties

– Evangelisatie-trainingen

– Organiseren Spirituele Beurs

– Deelnemen als standhouder op paranormaalbeurzen

– Uitgeven en distribueren Evangelisatie-materialen, zoals flyers en streetbanners

– Publiceren van nieuwsbrieven

– Publiceren van Blogs

– Publiceren van berichten op sociale media, zoals Facebook en Twitter

Steun ons

Als u achter onze visie staat, willen wij vragen ons te ondersteunen.
Maak uw giften over op rekening 1621.67.679 tnv St. Woorden van Geloof. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Doneer: