Nieuws

Voorbereidingsreis Kamuli

Geschreven op: 10/05/2019
Lieve vrienden, Onlangs ben ik teruggekeerd uit Oeganda, waar ik samen met mijn reisgenoot Pe...

Lees volledige bericht

Nieuws februari 2019

Geschreven op: 21/02/2019
...

Lees volledige bericht

Verslag campagne Gulu 2018

Geschreven op: 10/11/2018
...

Lees volledige bericht

Bekijk alle nieuwsitems

Missie

Wij willen gehoorzaam zijn aan de grote opdracht die Jezus ons gaf en die te lezen is in Marcus hoofdstuk 16:

Jezus zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de hele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

 

Dit willen we doen op alle manieren die ons ter beschikking staan, zoals straatevangelisatie hier in Nederland, maar ook door middel van massa-evangelisatie in het buitenland, zoals grote campagnes.

Wij verwachten dat God de verkondiging van het Evangelie bevestigt met tekenen en wondren, zoals Hij heeft beloofd in Zijn Woord.

 

Steun ons

Als u achter onze visie staat, willen wij vragen ons te ondersteunen.
Maak uw giften over op rekening 1621.67.679 tnv St. Woorden van Geloof. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Doneer: