Spirituele beurs

Geschreven op: 04/10/2013

Spirituele Beurs Verslag

 

Op 5 oktober jongstleden hebben wij, voor zo ver wij weten, de allereerste Christelijke Spirituele Beurs ooit georganiseerd.

 

We hadden al een aantal keer met onze Healing Station op paranormaalbeurzen gestaan. Ook andere christenen zijn regelmatig met een stand op dit soort beurzen te vinden, om de liefde van Jezus te mogen uitdelen. Veel mensen reageerden verbaasd dat wij er stonden, omdat ze van mening waren dat de kerk en spiritualiteit helemaal niet samengaan. De kerk zou volgens ons juist bij uitstek het instituut moeten zijn waar je spiritualiteit kunt ervaren. We mochten vaak hele goede gesprekken hebben, omdat deze mensen op zoek zijn naar een stukje geestelijke richting in hun leven.

Wat ons opviel was dat veel mensen actieve en belijdende kerkleden waren, die de spiritualiteit in hun kerk blijkbaar misten en voor geestelijk advies raad zochten bij mediums, paragnosten en spiritisten. Dit bracht ons op het idee om een christelijke spirituele beurs te organiseren.

 

In De Kiekmure verzamelde zich zaterdag 5 oktober een grote groep mensen die, geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest, stond te popelen om de liefde van Jezus te delen met de spiritueel zoekende mens. Er kwamen honderden mensen op af, nieuwsgierig geworden door de vele billboards en krantenartikelen. Al ruim voor de openingstijd stonden mensen voor de deur te wachten.

 

Overal stonden 'consulttafels', waaraan mensen konden plaatsnemen voor spirituele adviezen, droomuitleg, geestelijke vragen, gebed voor ziekte en nog veel meer. In een hoek, achter een soort vitrage, waren een paar jonge dames profetisch aan het zingen over de bezoekers. Een kunstenaar maakte persoonlijke, profetische schilderijen, de mensen zaten er lang voor in de rij. Een groep kinderen liep door de zaal en vroeg de bezoekers of ze voor hen mochten bidden. Dit leverde zeer ontroerende taferelen op.

Er was een stand met zalfoliën die volgens Bijbels recept waren gemaakt, er was een dame die prachtige, geïnspireerde schilderijen tentoonstelde, er kon avondmaal gevierd worden, en nog veel meer.

 

Heel veel mensen vulden na afloop de enquete in. Er waren heksen, soefi's, agnosten, New Agers, wicca's en andere spirituele richtingen vertegenwoordigd. Bijna allemaal gaven ze aan een spirituele ervaring te hebben gehad en ervoeren ze harmonie, vrede, licht, acceptatie en positieve energie. Het viel sommigen op dat iedereen blij was en lachte en dat er eenheid was.

Ook gaven ze aan dat er behoefte is aan dit soort beurzen.

Alle geënquêteerden ontvingen de CD 'Woorden van Bemoediging' en degenen die hun adres hebben opgegeven worden gecontacteerd.

 

Alle standhouders waren ook zeer enthousiast en gaven aan dat er veel openheid was en dat ze goede gesprekken hadden. Er is voor veel mensen gebeden en we hoorden dat er zeker 17 mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven. We hoorden getuigenissen van genezingen, bevrijdingen en profetieën en woorden van kennis die zeer accuraat bleken te zijn. God was tastbaar aanwezig en heeft duidelijk gesproken en veel mensen aangeraakt.  

Op dit moment worden nog steeds mensen begeleid die uit een situatie van diepe duisternis komen en die hebben aangegeven meer van God, Jezus, de Heilige Geest en de Bijbel te willen weten. Vanuit relatie mogen we ze dichter bij God brengen. 

 

Omdat iedereen zo enthousiast was en aangaf dat er behoefte is aan dit soort bijeenkomsten, en omdat wij geloven dat God ons roept om Zijn liefde en licht te mogen brengen aan deze specifieke doelgroep, hebben wij inmiddels de volgende beurs gepland. Dus als u zelf wilt komen voor gebed, profetie of genezing, of u wilt iemand meenemen die God en Zijn zegeningen nodig heeft, noteer dan in uw agenda:

 

Spirituele Beurs
De Kiekmure Harderwijk
12 april 2014
van 10.00 tot 17.00 uur
Toegang en consults gratis

 

Uw gebeden en financiën zijn onmisbaar om deze beurs tot een succes te maken.

 Naar het nieuwsarchief

Steun ons

Als u achter onze visie staat, willen wij vragen ons te ondersteunen.
Maak uw giften over op rekening 1621.67.679 tnv St. Woorden van Geloof. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Doneer: