top of page
1915261-Reinhard-Bonnke-Quote-God-always

Missie

Het evangelie bekend maken

Missie
Wij willen gehoorzaam zijn aan de grote opdracht die Jezus ons gaf en die te lezen is in Marcus hoofdstuk 16:
Jezus zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de hele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Over WvG: Welkom
9789081600002_130ff27a.jpg

Jop van der Bijl

Jop groeide op in een omgeving waar Goddelijke genezing een gegeven was. Zijn vader was veel op reis en zijn moeder zat met 3 kleine kinderen thuis. Toen Jop 2 jaar oud was liet zijn moeder hem voor zijn jongste broertje bidden, die op dat moment erg ziek was. Zij wist dat kinderen een heel groot geloof hebben. Het broertje werd ogenblikkelijk genezen.


Als kind had Jop al het verlangen om zendeling te worden. Op jonge leeftijd had hij al een grote liefde voor het Woord van God, las veel in zijn Bijbel en bezocht veel Bijbelstudies.

Op 21-jarige leeftijd ontmoette hij Tommy O'Dell, kleinzoon van T.L. Osborn, met wie hij veel de straten opging om te evangeliseren. Later vertrok Jop richting Afrika als zendeling, om voor Tommy en andere evangelisten grote evangelisatiecampagnes te organiseren. Tijdens deze campagnes heeft Jop duizenden mensen genezen zien worden van allerlei kwalen, blinden, doven, doofstommen en verlamden, etc. Het resultaat was dat hierdoor velen uit allerlei religies tot een levend geloof in Jezus Christus kwamen omdat ze zagen dat Jezus leeft, van ze houdt, en meer kracht heeft dan hun afgoden en toverdokters.


 werden. Regelmatig werden grote groepen jongeren publiekelijk gedoopt in het Veluwemeer. Dit was de aanleiding voor een landelijke beweging van jeugdkerken in Nederland.

Sinds 2017 werkt hij samen met Evangelist Falko Lodewijk. Samen hebben zij grote campagnes in Afrika georganiseerd waar bij Jop de leiding heeft over de praktische zaken.

Over WvG: Wie wij zijn
38938784_10217161156561181_5080029636298

Falko Lodewijk

Falko is een jonge, vurige evangelist uit Nederland. Op 15-jarige leeftijd kwam hij tot geloof na een turbulente periode van veel drank en drugs. Hij leerde Jezus kennen als bevrijder en geneesheer. Deze ervaring wil hij graag met anderen delen.
Falko heeft de gave om mensen te enthousiasmeren voor het Koninkrijk van God. Zijn passie voor de verlorenen is voelbaar tijdens zijn spreekbeurten.
Hij heeft het Evangelie verkondigd in Roemenië, Wit-Rusland, India, Myanmar, Oeganda en op de straten, in afkickklinieken en in kerken in Nederland. Onder andere door zijn grootschalige evangelisatiecampagnes in Afrika zijn al velen tot een levend geloof in Jezus gekomen, en ontvingen velen genezing en bevrijding. Tijdens deze campagnes werkt hij altijd samen met de lokale kerken om de nazorg op zich te nemen.

Over WvG: Wie wij zijn
ANBI-voor-JiT4H-1080x675.jpg

ANBI

Stichting Woorden van Geloof is aan gemerkt als Algemeen nut beoogde instelling. Hier voor moeten wij jaarlijks een aantal gegeven publiceren. Deze vind u in ons ANBI beleidsplan

Over WvG: Wie wij zijn
bottom of page